Malta

Turisticky lákavý ostrov

Středomořský ostrov Malta má svým návštěvníkům bezpochyby co nabídnout. A vůbec nezáleží na tom, jak dlouhou dobu na něm kdo plánuje strávit. Malta leží ve vzdálenosti přibližně 100 kilometrů od pobřeží Sicílie. Spolu s ostrovy Comino a Gozo tvoří Maltské souostroví. Členité pobřeží ostrova Malta proslulo svými nádhernými zálivy. Maltské břehy omývají průzračně čisté vody Středozemního moře. Vnitrozemí ostrova láká na prohlídku jedněch z nejstarších kamenných staveb na světě. Na Maltě se zachovaly i četné architektonické památky z dob pozdějších. Tyto stavby odkazují na řád Maltézských rytířů (nebo též Johanitů) a samozřejmě i dobu pozdější.

Místo koupání zábava

Malta není typickou destinací pro letní dovolenou u moře. Ostrov je poměrně hornatý a písečných pláží, tak typických pro Středomoří, je tu jen skutečně poskrovnu. Turisté a místní se na Maltě koupou v moři spíše na kamenitých plážích či sestupují do vody po skalách. Cestovní ruch na ostrově Malta však není orientován na turisty, kteří by sem přilétali či připlouvali kvůli koupání. Na Maltu se jezdí nejen v průběhu léta, ale celého roku, především za poznáním a zábavou. Na své návštěvníky tady čekají desítky zábavních nočních klubů. Milovníci historie se zase mohou těšit na nespočet paláců, chrámů a dalších zajímavých budov. Význam maltské architektury ocenila i organizace UNESCO, která řadu zdejších staveb zapsala na svůj Seznam světového dědictví.

Britský vliv

V moderní historii vládli ostrovu Malta a přilehlým ostrovům Britové. Anglický vliv je tady patrný na každém kroku. Jako bývalá britská kolonie je Malta destinací, kde se turisté bez problémů domluví anglicky. Říká se, že na Maltě připadá na každý den v roce jeden kostel. Je až neuvěřitelné, že na tak malém území je k nalezení více než 360 kostelů. Malta má na délku něco přes 20 kilometrů a v nejširším místě měří jen asi 10 kilometrů. Široké možnosti zábavy, noční kluby, bary, diskotéky a další podobné podniky lákají na Maltu kromě milovníků historie i mladší ročníky. Bujarý noční život je magnetem pro mládež z celého světa. Je ovšem třeba zmínit, že na Maltu cestuje řada turistů i z důvodu, aby se zde, v příjemném prostředí středomořského ostrova, učila cizím jazykům.

Valletta

Hlavní město ostrova Malta Valletta je k nalezení na jeho severovýchodním pobřeží. Díky spoustě perfektně zachovalých architektonických památek se Valletta již před více než 40 lety dostala na Seznam světového dědictví organizace UNESCO. Asi nejnavštěvovanějším místem ve Vallettě je katedrála svatého Jana. Nejen obyvatelé hlavního města, ale všichni Malťané jsou na tento chrám právem hrdí. Stavba katedrály sv. Jana byla dokončena ve 2. polovině 16. století. Původně měl chrám sloužit coby místo, kde se shromažďovali rytíři Johanitského řádu. Není bez zajímavosti, že v postranních lodích této katedrály se nachází osm různých kaplí. Protože v řádu Johanitů sloužily různé národnosti, každým z významných národů zde měl svou kapli. K vidění je tu proto třeba německá, italská, francouzská nebo portugalská kaple. Každá zasvěcená patronu konkrétního národa. Další významnou stavbou městě Valletta je Palác Velmistrů. Kdysi se jednalo o sídlo velmistrů řádu Maltézských rytířů. V současnosti tu zasedá maltézský parlament a je též oficiálním sídlem prezidenta ostrova Malta. Proto je také většina vnitřních prostor Paláce velmistrů veřejnosti uzavřena.

Historické centrum

Historické jádro hlavního města ostrova Malta Valletta je poměrně malé. Leží na necelý kilometr širokém poloostrově, vybíhajícím severovýchodním směrem do vod Středozemního moře. Město zabírá plochu jen necelého čtverečního kilometru a trvalý pobyt tu má jen asi 6.000 ostrovanů. Většina domů v historickém centru byla postavena v 16. století příslušníky řádu Maltézských rytířů. Johanité se sem dostali z řeckého ostrova Rhodos, z něhož byli vyhnání. Po příjezdu na Maltu se následně přejmenovali na Maltézské rytíře. Na Seznamu UNESCO je Valletta zapsána od roku 1980 a na nezájem turistů si rozhodně nemůže stěžovat. Je živým městem, kde je možné během prohlídky zdejších paláců, kostelů a dalších staveb zajít na něco dobrého do spousty restaurací nebo nakoupit v mnoha obchůdcích, lemujících zdejší ulice. Valletta je též známá množstvím parků a zahrad, které jsou vkusně zasazeny do městské zástavby. K nejznámějším z nich patří zahrada Hastings a pak také zahrady Barrakka.

Mdina

Valletta však nebyla vždy hlavním městem ostrova Malta. Jako sídlo zdejších panovníků dlouho sloužila Mdina. Toto překrásné městečko leží asi 5 kilometrů od západního pobřeží ve vnitrozemí. Turisté, kteří tuto část ostrova Malta navštíví, si tady mohou připadat jako na místě, kde se zastavil čas. Mdina si v minulosti získala přízvisko vznešené (nebo též tiché) město. A důvody jsou více než zřejmé. Historické centrum města, obehnané mohutnými hradbami, zde kdysi vystavěli arabské kmeny, které ostrovu Malta v minulosti vládly. Do města je možné se dostat, po přechodu vodního příkopu, skrze majestátní bránu. Ta leží v jižní části Mdiny. Křivolaké uličky, jež odvedou návštěvníky města směrem k severu, jsou lemovány restauracemi, nejrůznějšími obchůdky a také malými penziony. Mdina patří k prestižním lokalitám a i v současnosti tady stále ještě žije maltská aristokracie. Turisté, co vystoupají na ochozy zachovalého městského opevnění, budou odtud mít nádherný rozhled po celém ostrově Malta.

St. Julian’s

Necelé 4 kilometry severozápadním směrem od Vallettay leží při pobřeží městečko Saint Julian’s. V minulosti se jednalo o poklidnou obec, jejíž obyvatelé se živili povětšinou rybolovem. V současnosti však platí za centrum zábavy na ostrově Malta. Právě do St. Julian’s totiž míří většina návštěvníků Malty, kteří sem přiletěli nebo připluli za zábavou. V ulicích je tu možné potkat řadu studentů ze všech koutů světa. A právě Saint Julian’s je místem, které s příchodem soumraku neusíná. Po západu slunce tady otvírají četné bary, noční kluby, diskotéky a další zábavní podniky, které se postarají o bujarou zábavu až do pozdních ranních hodin. Saint Julian’s je vyhlášené i zdejší promenádou. Ta se táhne v délce takřka 2 kilometrů podél severozápadního pobřeží ostrova Malta až do čtvrti Sliema. Sliema leží na půli cesty mezi Vallettou a Saint Julian’s. Za nejvyhlášenější diskotéku zde platí podnik Tower 22. Nutno podotknout, že jde o prestižní diskotéku, a tomu odpovídají i zdejší ceny.

Jeskyně Blue Grotto

Jedním z turisticky nejnavštěvovanějších míst na ostrově Malta jsou Modré jeskyně (Blue Grotto). Svůj název získaly podle barvy mořské vody, jež se tříští o zdejší skaliska. Ta je totiž až neuvěřitelně modrá. Nejvhodnější dobou pro návštěvu Modrých jeskyní, ležících asi 5 kilometrů jižním směrem od zdejšího mezinárodního letiště, je dopoledne. Tou dobou se totiž do mořské vody opírají sluneční paprsky a moře tu má až neuvěřitelnou barvu. Proto je vhodné vyrazit hned ráno a ještě před obědem si užít zdejší světelnou hru.

Marsaxlokk

Oblíbenou turistickou destinací je i vesnička Marsaxlokk. Ta je k nalezení v zálivu přímo naproti hlavnímu průmyslovému přístavu na ostrově Malta, ležícímu v jeho jižní části. Vesnička Marsaxlokk se proslavila zdejším rybím trhem. Kromě čerstvých ryb a dalších plodů moře se je tu možno ochutnat i další typicky maltské pokrmy jako je rybí polévka s česnekem. Když už jsme u gastronomie ostrova Malta, milovníci sladkostí by určitě měli ochutnat zdejší vyhlášený mandlový dezert. Ač je Malta nevelkým ostrovem, ve Středomoří se proslavila i svým jedinečným pivem. To je mezi Marťany velice populárním a určitě stojí za ochutnání.

Klima

Protože se Malta rozkládá takřka uprostřed Středozemního moře, zdejší podnebí je typicky středomořské. Teploty se zde během léta obvykle pohybují kolem 30 stupňů Celsia a srážky se tu prakticky nevyskytují. A i když koupání a dovádění v moři není typickou činností, kvůli které sem turisté v letních měsících míří, užít si čistého Středozemního moře je možno na plážích v severní části Malty. Nejznámější pláž na Maltě nese jméno Ghadira a je k nalezení u stejnojmenné obce v severní části Malty.

Gozo

Na koho by byla Malta samotná příliš hlučná, může se vydat na dva sousední ostrůvky, Gozo a Comino. Ty jsou ideální destinací pro celodenní výlet. Větší z nich, Gozo, leží ve vzdálenosti asi 5 kilometrů od přístavu Cirkewwa. Ve srovnání s Maltou působí Gozo spíše venkovským dojmem. Na východním pobřeží ostrova se ještě nedávno nacházel známý skalní útvar Azurové okno. To však bylo zničeno příbojem a dnes je k vidění už jen jeho torzo. Na ostrově Gozo se také nachází nejstarší známá kamenná stavba na světě s názvem Věž obrů (Ggantija). Ta leží ve vnitrozemí nedaleko vesnice Xaghra a její vznik je datován do doby neolitu.

Comino

Malý ostrůvek Comino, jenž je k nalezení mezi Gozem a ostrovem Malta, bude dokonale vyhovovat všem turistům, kteří si sem přijeli odpočinout. Comino je totiž synonymem pro pohodu a klid. Na celém ostrově je jen hrstka hotelů a všude je možné bez problémů dojít po svých. Na pobřežím Comina je k vidění řada přírodní zajímavostí. Jednou z nich je třeba Modrá laguna na východním pobřeží či jeskyně Svaté Marie na severu ostrova. V zátoce nad západním pobřeží ostrova Comino se nachází atraktivní lokalita pro potápěče. Je jí strážní člun P31, který zde byl potopen v roce 2009. Nyní leží vrak v hloubce do 20 metrů a potápět s k němu tak mohou i méně zkušení potápěči.